Zjazd Delegatek Polskiego Forum Europa Donna i 15 lecia Stowarzyszenia w Nowym Sączu 15-17 Czerwca 2012