Wyszehradzki Plac Budowy 1.09.2013

„Wyszehradzki Plac Budowy – Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”W dniach 31 sierpnia i 1 września br. w Przemyślu odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu pt. „Wyszehradzki Plac Budowy – Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych z Egeru, Kutnej Hory, Humennego, Mościsk , Lwowa oraz Przemyśla.
W pierwszym dniu odbyla się konferencja pod tytułem „Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie – razem czy osobno”, której celem było pokazanie roli organizacji w kształtowaniu rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Zaproszeni goście zaprezentowali najlepsze praktyki i rozwiązania z tej dziedziny.

W drugim dniu, podczas imprezy plenerowej w centrum miasta, odbył się III Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych z udziałem partnerów z zagranicy.
W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział również nasze stowarzyszenie, a także współpracujące z nami organizacje z Humennego i Lwowa. 
Tegoroczny piknik poświęcony był przede wszystkim zdrowiu. Mieszkańcy Przemyśla mogli skorzystać z bezpłatnych badań usg piersi i jamy brzusznej, zmierzyć poziom cukru i cholesterolu, zmierzyć ciśnienie. Ponadto udzielano informacji dotyczących zdrowia i profilaktyki.

 

ZDJĘCIA oraz PLAKAT