Wykorzystanie środków z 1% podatku

Na jakie cele organizacja zamierza przeznaczyć środki uzyskane z wpłat 1% podatku:

 1. Ogólnie na działania statutowe

 2. Prelekcje, pogadanki na temat profilaktyki raka piersi, oraz nauki samokontroli piersi prowadzone w zakładach pracy, instytucjach, szkołach, ośrodkach kultury.

 3. Bieżącą działalność organizacji

 4. Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów oświatowych o profilaktyce raka piersi: filmy, broszury, ulotki, kalendarze. Propagowanie celów Europa Donna poprzez organizowanie marszów życia i nadziei, pikników i festynów onkologicznych.

 5. Konkretny program/cel

  • przyczynianie się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi,
  • uświadamianie kobiet o zagrożeniu rakiem oraz zachęcanie do regularnej kontroli własnych piersi,
  • propagowanie konieczności poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego wczesnego wykrycia choroby nowotworowej,
  • domaganie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia,
  • domaganie się właściwego przygotowania personelu służby zdrowia w zakresie profilaktyki i leczenia oraz dostrzeganie własnych działań w tym zakresie,
  • domaganie się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej,
  • zapewnienie pacjentkom zrozumienia proponowanych kierunków leczenia,
  • przyczyninie się do rozwoju badań nad rakiem piersi,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie walki z rakiem piersi z udziałem autorytetów z dziedziny onkologii, psychologii i rehabilitacji,
  • wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej poprzez zakup aparatury medycznej, leków i literatury,
  • organizowanie zbiórek pieniężnych i pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność stowarzyszenia,
  • dofinansowanie szkoleń specjalistycznych kadry medycznej,
  • niesienie pomocy finansowej (w miarę możliwości) osobom chorym.