Szkoła SP5 promujaca europejski kodeks walki z rakiem

Konferencja w Szkole Podstawowej Nr 5 w Przemyślu 4.12.2012 r.
W konferencji udział wzięli nauczyciele oraz rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przemyślu, wykłady poprowadziły prezes stowarzyszenia ED Przemyśl, Regionalny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a także przedstawicielka grona pedagogicznego SP nr 5.

W czerwcu 2003 roku, na spotkaniu w Mediolanie, Unia Europejska przyjęła Europejski Kodeks Walk...i z Chorobami Nowotworowymi.

Do jego powstania przyczyniła się konieczność uwzględnienia sytuacji zagrożenia nowotworami złośliwymi w Unii Europejskiej (także Polski) oraz dostosowania programu nowotworowego Unii do nowych wyzwań, w tym prognozy wzrostu liczby zachorowań na choroby nowotworowe w najbliższej dekadzie, w szczególności w krajach akcesyjnych.

Poprawa stanu edukacji społeczeństwa polskiego w dziedzinie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania nowotworów jest również jednym z podstawowych elementów Narodowego Programu Zdrowia.
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/

Zdjęcia z wydarzenia

http://www.facebook.com/EUROPADONNAPrzemysl#!/media/set/?set=a.311235325657771.73048.152461748201797&type=1