Profilaktyka raka piersi w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

3 kwietnia 2014r –Na zaproszenie Pani Dyrektor z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie spotkałyśmy się z uczennicami , by omówić profilaktykę raka piersi. Prezes Jadwiga Duda skupiła się na tematach: dlaczego walczymy z rakiem piersi, na poznaniu czynników raka piersi, na promotorach nowotworów piersi i czynnikach ochronnych. Samobadanie piersi praktycznie poprowadziła na fantomach piersi. Drugą część poprowadziła Edyta Bobko z firmy OnlyHer, która teorię oparła na praktycznym pokazie.

ZDJĘCIA