Podpisanie współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. św. Ojca Pio w Przemyślu

W dniu 08 grudnia została podpisana umowa współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu ochronę i promocję zdrowia społeczeństwa, a w szczególności współpracy w zakresie walki z rakiem piersi u kobiet zawartą pomiędzy naszym Stowarzyszeniem Europpa Donna Przemyśl a Wojewódzkim Szpitalem im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

GALERIA