PILNE !!! Zmiany w onkologii

PILNE !!! Zmiany w onkologii – na Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu

Może TY, może ktoś z naszej rodziny, może znajomy (-a ) potrzebuje pomocy onkologicznej… Prosimy, przeczytajcie i podajcie dalej… Naprawdę, w Przemyślu, w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio działa wspaniały Oddział Onkologiczny  z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii. Oddział prowadzą, oddani pacjentom,

Kierownik dr n. med. Tomasz Ciszewski ,

 

z-ca Dyrektora Szpitala i Koordynator –lek. med. Kamil Kuć oraz grupa specjalistów z tej dziedziny.

W ciągu ostatnich dwóch lat Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu przeszedł gruntowną reorganizację. Przeprowadzenie remontu podniosło komfort i poprawę warunków pobytu pacjentów na Oddziale. Pacjenci mają do dyspozycji nowe i wygodne stanowiska do podawania chemioterapii w trybie jednodniowym. Chorzy leczeni w naszym oddziale przebywają w salach 2 i 3 osobowych. Dysponujemy również izolatką dedykowaną przede wszystkim pacjentom wymagającym odosobnienia ze względu na zaburzenia odporności związane z działaniami niepożądanymi prowadzonej terapii. Posiadamy także salę intensywnego nadzoru przystosowaną do hospitalizacji pacjentów wymagających zintensyfikowanej kontroli i szczególnej opieki. Sala wyposażona jest w sprzęt pozwalający na stałe monitorowanie stanu pacjenta z centrali zlokalizowanej w dyżurce pielęgniarek (monitoring video, ciągły zapis EKG, pulsoksymetria, pomiar ciśnienia tętniczego).

Dzięki uzyskaniu kontraktów z NFZ podajemy chemioterapię nie tylko w trybie jednego dnia, jak było to dotychczas, lecz także w ramach kilkudniowych hospitalizacji. Co więcej, możemy stosować wiele najnowocześniejszych terapii w ramach 11 programów lekowych.

W chwili obecnej leczenie prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:

· kompleksowej chemioterapii – leczenie w trybie jednodniowym oraz w ramach hospitalizacji

· i programów lekowych:

  • Leczenie raka piersi –
  • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego –
  • Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki –
  • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca –
  • Leczenie chłoniaków złośliwych –
  • Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego –
  • Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego –
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka –
  • Leczenie czerniaka złośliwego skóry –
  • Leczenie raka nerki –
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

Jako jedyny Ośrodek na Podkarpaciu prowadzimy terapię izotopową dichlorkiem radu w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Dodatkowo pacjenci mogą być kwalifikowani do międzynarodowych programów szerokiego dostępu do leków aktualnie nierefundowanych w Polsce a także do badań klinicznych dotyczących nowoczesnych i obiecujących terapii przeciwnowotworowych.

Wcześniej Oddział mógł prowadzić leczenie jedynie w ramach 3 programów, jednak nawet wówczas ten potencjał nie był wykorzystany, bo aktywnie leczony był zaledwie jeden pacjent.

Nowa organizacja leczenia przełożyła się na ponad dwukrotny wzrost populacji pacjentów leczonych w naszym Ośrodku w stosunku do roku 2016 i stała tendencja wzrostowa utrzymuje się. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów planujemy rozszerzyć działalność naszego Oddziału o pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi. Dodatkowo celem zwiększenia dostępności do świadczeń pacjentom zamieszkującym tereny oddalone od Ośrodków onkologicznych otwieramy filię Poradni Onkologicznej w Ustrzykach Dolnych. Uruchomiliśmy również linię telefoniczną dostępną dla lekarzy innych szpitali i POZ, którzy chcieliby skonsultować pacjenta pod kątem onkologicznym.

W oparciu o zawartą umowę prowadzimy ścisłą współpracę z Ośrodkiem Radioterapii, który zapewnia pacjentom pełną kompleksowość i wielodyscyplinarność – pacjenci są konsultowani radioterapeutycznie lub uczestniczą w konsyliach lekarskich na miejscu w Przemyślu. W przypadku kwalifikacji do leczenia radioterapią czas oczekiwania na terapię radykalną, jak i paliatywną nie przekracza tygodnia a pacjent ma możliwość zorganizowanego transportu do Ośrodka Radioterapii bez ponoszenia kosztów własnych.

Jesteśmy pierwszą i jak dotąd jedyną placówką na Podkarpaciu umożliwiającą pacjentom korzystanie z systemu chłodzenia skóry głowy zalecanego przez międzynarodowe towarzystwa onkologiczne celem redukcji ryzyka wypadania włosów w trakcie chemioterapii. Nasi pacjenci pozostają pod stałą opieką psychologiczną z dostępnością do wydzielonego gabinetu na terenie Oddziału, żywieniową z regularną oceną dietetyka oraz duchową, a w przypadku wskazań opieką rehabilitanta.

Poszerzyliśmy grono specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej z jednego do pięciu specjalistów, a także mamy zatrudnionego 1 hematologa i 1 specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych. Liczba specjalistów przekłada się na profesjonalną opiekę na Oddziale, ale i na większą i szybszą dostępność do wizyt w Poradni Onkologicznej. Liczba porad dla pacjentów pierwszorazowych wzrosła o około 50%, zaś sumaryczna liczba porad o około 90%.

Dziękujemy

Członkinie Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi

EUROPA DONNA Przemyśl