Obszary działań

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Ochrona i promocja zdrowia

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar województwa podkarpackiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność rozszerzyłyśmy o nawiązaną współpracę z :

       Grupą Osób Wspierających „ IRINA” ze Lwowa (Ukraina )

       Towarzystwem Onkologii Klinicznej  z Humennego ( Słowacja)