Misja

  1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie.
  2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi.
  3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.
  4. Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.
  5. Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i okresie późniejszym.
  6. Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
  7. Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój.
  8. Dążyć do przestrzegania obowiązującej, regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.
  9. Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych.
  10. Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.