Konferencja "Babę zesłał Bóg" 21.09.2012

W dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie, kobiety pragną rozumieć siebie, swoją rolę w rodzinie i społeczeństwie, jak również doświadczać spełnienia w życ...

iu. Poprzez konferencje, seminaria, małe grupy dyskusyjne, indywidualne spotkania i konferencje wyjazdowe, Forum Kobiet daje każdej kobiecie okazję, aby w przyjaznej atmosferze swobodnie wyrażać swoje opinie na tematy społeczne, zawodowe, życia rodzinnego, wiary. W oparciu o wszelkie prawdy pragniemy pomóc kobietom w:
rozwoju osobistym, zawodowym i społecznym,
budowaniu wzajemnych relacji,
znalezieniu spełnienia w życiu,
rozwijaniu więzi,
wywieraniu pozytywnego wpływu na swoja rodzinę, miejsce pracy społeczeństwo i w konsekwencji kraj.
Konferencja złożona była z 2 sesji:

Sesja I
„Bezpieczna Baba” - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
„Pracowita Baba” - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
„Kulturalna Baba” – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
„Zdrowa Baba” - Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Europa Donna

Przerwa kawowa, czas na skorzystanie z przygotowanych atrakcji

Sesja II
Teraz Baby!
Panel dyskusyjny

Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Teraz Kobiety!”
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.

Zobacz więcej— w Centrum Kulturalne Przemyśl.