Historia

Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna" powstała w 1993r. z inicjatywy Profesora Umberto Veronesi. W Polsce działalność Ruchu "Europa Donna" zapoczątkowana została w listopadzie 1994 roku w Legnicy. W następnych latach w wielu miastach Polski powstawały Stowarzyszenia do Walki z Rakiem Piersi, które w marcu 1999r. utworzyły "Ogólnopolski Związek Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna" z siedzibą w Legnicy.

W kwietniu 2004r. na VI Zjeździe Delegatów w Dębicy zmieniono nazwę organizacji na "Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna".

Nasze wydarzenia:

· Zorganizowanie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej dotyczącej profilaktyki raka piersi,

· Nawiązanie współpracy ze „Spolecnosti Klinickiej Onkologii” w Humennem – Słowacja

· Nawiązanie współpracy z Grupą Osób Wspierających „IRINA”ze Lwowa – Ukraina,

· Udział ( i prelekcja) w I Polsko – Ukraińsko – Słowackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie,

· Współpraca z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie

· Udział w Pikniku Charytatywnym „Życia Podkarpackiego” pod hasłem RAZEM WYGRAMY Z RAKIEM PIERSI w ramach Ogólnopolskiej Kampanii – Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej

· Współpraca z mediami w celu podnoszenia wiedzy i świadomości społeczeństwa o raku piersi

· Podpisanie umowy o współpracy z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,

· Ścisła współpraca z Oddziałem Onkologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,

· Udział w I Konferencji z cyklu „ Czas na onkologię – PRZEMYŚLana strategia. Miejsce lekarza POZ w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową”

· Udział w spotkaniu organizacji pozarządowych z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia – nawiązanie współpracy

· Udział w Konferencji Zdrowotnej pt „Skuteczna profilaktyka i nowoczesne metody leczenia nowotworów”,

· wyjazdowe spotkanie Członkiń Stowarzyszenia EUROPA DONNA Przemyśl, Koleżanek ze Spolecnosti Klinickiej Onkologii z Humennego (Słowacja) z Grupą Osób Wspierających „IRINA’ we Lwowie..prelekcje na temat „Twoje zdrowie w zasięgu Twojej ręki. Moje piersi , moje życie – rakowi nie oddam”…

· Wyszehradzki Plan Budowy – udział w projekcie – między innymi: Konferencja w Wyższej Szkole Wschodnio- Europejskiej w Przemyślu

· Prelekcje w : szkołach ,uczelniach ,w służbach mundurowych, gminach ,  Kołach Gospodyń Wiejskich...