Foto zo športového dňa v Humennom

Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom
Vás srdečne pozýva na 1. športový deň onkologických pacientov, ktorý sa uskutoční19. júna v Humennom, ihrisko pri Mlyne, ul. Hrnčiarska 17.
Program
9.30 - 10.00 hod. Prezentácia
10.00 - 10.20 hod. Slávnostné otvorenie
10.20 - 13.00 hod. Súťaže štvorčlenných družstiev
13.00 - 14.00 hod. Obed
14.00 - 14.30 hod. Kultúrny program
14.30 - 16.00 hod. Vyhlásenie výsledkov, vyhodnotenie podujatia, záver
Dana Salanciová, prezidentka SKO
Tej treści zaproszenie otrzymały Kobiety naszego Stowarzyszenia. Bardzo cieszymy się i weźmiemy w nim udział. Dla zainteresowanych przypominamy, że mamy nawiązaną z nimi bliską wspólpracę.
 
Stowarzyszenie z Przemyśla zajeło zaszczytne pierwsze miejsce . FOTO