Dlaczego boimy się badać piersi?

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem. Nic dziwnego, że zajmuje pierwsze miejsce na szczycie listy kobiecych lęków związanych ze zdrowiem.

Fakty są takie: w Polsce rejestruje się się ok. 12 tys. nowych zachorowań rocznie. 70% przypadków raka piersi wykrywają same kobiety. 75% guzków nie jest rakiem, a okazuje się łagodną zmianą w obrębie piersi – torbielą, włókniakiem lub tłuszczakiem. Szczegółowe badania diagnostyczne wykonuje się, gdy badania wstępne wskazują na możliwość raka. Dopiero w przypadku potwierdzenia wstępnej diagnozy, guzek określa się mianem „guz złośliwy”. Istnieje 25-30 form raka. Większość z nich reaguje na żeńskie hormony płciowe – estrogen lub progesteron, część ma związek z nadmiernym występowaniem receptora HER2 (ten typ nowotworu leczy się herceptyną). Obecnie więcej kobiet, u których wykryto nowotwór piersi, żyje niż umiera. Dlaczego więc boimy się raka piersi?

Ważne

Natychmiast idź do lekarza, gdy:

 • zauważysz, że twoje piersi tracą symetrię,
 • wyczujesz powiększone węzły chłonne pod pachami,
 • pierś staje się bolesna,
 • brodawka sutkowa została wciągnięta (i nie wmawiaj sobie, że masz źle dobrany stanik!), nadmiernie wypukła lub sączy się z niej wydzielina,
 • wyczujesz guzek (najbardziej podejrzane są te twarde, o nieregularnym kształcie, ściśle wtopione w gruczoł sutkowy).


Bo coraz więcej kobiet choruje, więc ja też mogę

To prawda, liczba zachorowań zwiększa się z roku na rok (ostatnie dane mówią o 12 tys. pacjentek, u których co roku diagnozuje się nowotwór piersi), a rak potrafi zaatakować zarówno kobiety dojrzałe (będące w grupie podwyższonego ryzyka), jak i młode. Ale prawdą jest też to, że guz rośnie powoli, więc systematyczne badania – samobadanie USG i mammografia – dają szansę wykrycia zmiany we wczesnym stadium. A wcześnie wykryty nowotwór daje dużą szansę na wyleczenie. Wśród kobiet w wieku 50-69 lat, uczestniczących w badaniach przesiewowych, wczesne wykrycie zmiany zmniejszyło umieralność z powodu tej choroby o ok. 27%.

Poza tym: ważniejsze od liczby bezwzględnej chorych są tzw. wskaźniki zachorowalności, a szczególnie standaryzowany współczynnik zachorowalności, który pokazuje liczbę zachorowań na 100 tys. osób z uwzględnieniem grup wiekowych. To na podstawie analiz tego wskaźnika wykazano, że zachorowalność na raka piersi wzrasta ze wschodu na zachód. Jest stosunkowo niska w Japonii czy Chinach, wzrasta w Europie i jest wysoka w USA.

W Polsce zachorowalność ta jest nadal stosunkowo niewielka (45 zachorowań na 100 tys. kobiet), większa jest w Grecji, Portugalii i Hiszpanii, wysoka w pozostałych krajach Europy Zachodniej.

W niektórych populacjach kobiet w USA współczynnik zachorowalności wynosi ponad 100 na 100 tys. Tak więc ważna staje się profilaktyka – odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób żyją i jak się odżywiają kobiety.

Bo co się dotknę, to czuję jakiś guz

Systematyczne samobadanie piersi nie może przerodzić się w obsesyjne doszukiwanie się u siebie nowotworu. Każdy guzek czy zgrubienie wykryte w czasie kąpieli lub zabiegów pielęgnacyjnych nie może stawać się powodem do paniki. W piersiach – ze względu na ich budowę (tkanka łączna, przez którą przebiegają przewody mleczne i zraziki, wytwarzające mleko u matek karmiących) – może pojawić się wiele zmian łagodnych, torbieli, włókniaków, tłuszczaków, które nie są rakiem, dają się łatwo zidentyfikować i leczyć. Trzeba jednak powiedzieć, że każdą z takich zmian musi zobaczyć, zbadać i ocenić lekarz, najlepiej onkolog, który ustali dalsze badania konieczne do potwierdzenia lub (częściej) wykluczenia raka. Należy też pamiętać, że u kobiet miesiączkujących pierś ulega pewnym zmianom w cyklu miesięcznym.

Bo boję się, że mammografia uaktywni raka

Część z nas boi się mammografii, gdyż ma w pamięci przestrogi, że częste naświetlanie promieniami rentgenowskimi szkodzi. Tymczasem mammografii naprawdę nie trzeba się bać. Problem jej bezpieczeństwa był rozstrzygany od samego początku wprowadzenia tych badań do praktyki klinicznej. Wszelkie analizy ryzyka zachorowania na raka piersi wskutek powtarzających się ekspozycji tkanki gruczołowej piersi na promieniowanie jonizujące wykazały, że tego ryzyka nie ma! Jakość aparatów mammograficznych jest na tyle wysoka, a dawka promieniowania na tyle mała, że nie istnieje nawet ryzyko hipotetyczne. Dlatego jeśli, ze względu na obecność w grupie podwyższonego ryzyka zachorowań, lekarz zlecił ci mammografię co pół roku lub nawet częściej – nie denerwuj się i zgłaszaj się na badania.

Zwróć tylko uwagę na to, czy dana pracownia mammograficzna, do której się zgłaszasz, jest objęta stałą kontrolą jakości. Taka kontrola obejmuje np. pracownie, które uczestniczą w ogólnopolskim programie profilaktycznym. Te, które nie spełniają wymaganych kryteriów jakościowych, są z programu eliminowane.

Bo boję się, że lekarz skieruje mnie na biopsję, a to już początek końca

Może zdarzyć się tak, że po wstępnych badaniach lekarz powie: „Wydaje mi się, że w piersi dzieje się coś niepokojącego. Trzeba tę zmianę dokładniej zbadać. Robimy biopsję”. Nie wpadaj wtedy w panikę. Biopsja to metoda diagnozowania raka, mająca pomóc w podjęciu szybkiej i trafnej decyzji o leczeniu a nie będąca podpisaniem wyroku. Potoczne opinie krążące między pacjentkami – „rak boi się noża”, „rak staje się złośliwy po operacji”, „dopływ powietrza przyspiesza wzrost guza” – są absolutnie nieprawdziwe. Stwierdzona zmiana w piersi po prostu już jest i okazuje się albo łagodna albo złośliwa, ale żadna interwencja, biopsja cienkoigłowa czy biopsja otwarta, nie jest w stanie zmienić kwalifkacji tej zmiany. To, co może najbardziej nam zaszkodzić, to brak ostatecznego rozpoznania choroby, bez którego nie będzie możliwe prawidłowe leczenie.

Bo jak stwierdzą u mnie raka, to nie będzie już ratunku

Mając do wyboru cztery metody leczenia raka – hormonoterapię, chemioterapię, naświetlania i operacyjne usunięcie guza – walkę z rakiem piersi na całym świecie wygrało już tysiące kobiet. Skoro im się udało, może udać się i tobie. Pod warunkiem że podejmiesz natychmiastowe leczenie pod okiem onkologa, pamiętając, że tylko on, a nie żaden uzdrowiciel czy cudowna mikstura kupiona w internecie da ci szansę na życie.

Co mówią statystyki? Odsetek wyleczeń, a dokładnie przeżyć 5-letnich (bo takiego określenia używa się w ocenie skuteczności leczenia onkologicznego), jest różny dla różnych krajów i zależy w dużej mierze od odsetka kobiet uczestniczących w programach profilaktycznych. W Polsce odsetek wyleczeń jest na poziomie 60%, w krajach Europy Zachodniej dochodzi do 80%, a w USA przekracza 80%.

Warto wiedzieć

Przydatne strony internetowe – tu dowiesz się więcej
Strony w języku polskim: www.rakdozdrowia.pl, www.her2.pl.

Strony obcojęzyczne:
www.imaginis.com – strona z informacjami na temat różnych metod diagnostycznych raka piersi.
www.cancerbackup.org.uk – serwis dotyczący tematyki onkologicznej zawierający najnowsze informacje na temat raka, oferujący praktyczne porady i wsparcie dla pacjentek chorych na raka, ich rodzin i opiekunów.
www.her2status.com – strona dla pacjentek z rakiem piersi, którego komórki wykazują nadekspresję receptorów HER2. Przedstawia informacje na temat genu HER2 oraz rokowania i nowe metody leczenia.

Bo po chemioterapii wyłysieję

Upraszczając: chemioterapia to podawane najczęściej w formie kroplówek, czasem doustnych tabletek, leki mające za zadanie niszczyć komórki rakowe. Prawdą jest, że przy okazji chemia truje cały organizm, powodując chudnięcie, ogólne osłabienie, wypadanie włosów. Jednak wszystkie te objawy są odwracalne. Organizm wraca do formy, włosy odrastają. Decyzja o rodzaju leczenia – chemioterapii, hormonoterapii, leczeniu celowanym – zależy od stwierdzanych przez lekarza onkologa czynników prognostycznych (czyli tych, które określają stadium nowotworu i szanse przeżycia kobiety) oraz czynników predykcyjnych (czyli przewidywanej reakcji na planowane leczenie). Od tego zależy, czy możliwe będzie zastosowanie leczenia doustnego czy tylko dożylnego. Możliwe jest zastosowanie leków niepowodujących utraty włosów, ale w wielu wypadkach może to w istotny sposób obniżyć skuteczność leczenia.

Bo stracę pierś!

Tak, to możliwe. Może jedną, a czasami może się zdarzyć, że i obie. Ale czy stając przed wyborem ostatecznym, lepiej stracić pierś czy życie? Zabieg odjęcia piersi (tzw. mastektomia) to ostateczność. U większości kobiet dobre efekty daje leczenie zachowawcze.

Poza tym nawet amputacja piersi to nie koniec świata, po jej usunięciu możliwa jest operacja rekonstrukcyjna, odtwarzająca pierś. Operacje takie są refundowane przez NFZ. Mogą być wykonane jednocześnie z amputacją (co jest mniej rozpowszechnione) albo odwleczone w czasie. Decyzja o operacji rekonstrukcyjnej zależy od czynników prognostycznych, czyli ryzyka wystąpienia ewentualnego nawrotu choroby nowotworowej.

Należy jednak podkreślić, że istnieje alternatywa (nie dotyczy wszystkich chorych) w postaci tzw. leczenia z zaoszczędzeniem piersi (usuwana jest wtedy tylko część piersi z guzem). Leczenie to jest jednak bardziej długotrwałe – wymaga bowiem zastosowania radioterapii i wiele kobiet na takie postępowanie się nie decyduje, podejmując decyzję o mastektomii. Kobiety powinny jednak wiedzieć, że taka alternatywa istnieje i w każdym przypadku warto ten problem przedyskutować z lekarzem.

Słowniczek

Terminy, które musisz znać:

 • Guz piersi – bliżej nieokreślona zmiana w obrębie piersi, może mieć charakter nowotworowy lub nie.
 • Guz złośliwy – określenie charakteryzujące raka (lub mięsaka).
 • Zmiana łagodna – zmiana nienowotworowa lub nowotwór niezłośliwy; łagodna choroba piersi mogąca (lub nie) wymagać leczenia.
 • Zwapnienie piersi – skupiska złogów wapnia mogące być wskaźnikiem raka piersi, zmian przedrakowych lub wynikiem wcześniejszych stanów zapalnych.
 • Torbiel – zamknięta jama lub przestrzeń wyścielona nabłonkiem zawierająca płynną lub półpłynną treść.
 • Włókniak – łagodny guz składający się z tkanki łącznej.
 • Tłuszczak – łagodny rozrost składający się z komórek tłuszczowych.
 • Badania przesiewowe – rutynowy schemat postępowania mający na celu wczesne wykrycie raka piersi, zwykle dotyczy kobiet, które ze względu na wiek lub obciążenia genetyczne należą do grupy zwiększonego ryzyka.
 • Badania obrazowe – uwidocznienie obszarów ciała przy użyciu promieni rentgenowskich, fal ultra-dźwiękowych lub rezonansu magnetycznego. • Mammografia – metoda obrazowania nieprawidłowości występujących w piersi, wykorzystująca promienie rentgenowskie.
 • Biopsja – pozyskanie materiału tkankowego do badania mikroskopowego w celu ustalenia rozpoznania oraz obecności lub braku receptorów hormonalnych i receptorów HER2.
 • Stan przedrakowy – etap określający stan tkanki, w której zaszły już zmiany, ale nie jest jeszcze określana jako rak.
 • Histopatolog – lekarz specjalizujący się w rozpoznaniu chorób przez obserwację komórek i tkanek pod mikroskopem, w pobranym skrawku tkanki szuka zmian w budowie i kształcie komórek.
 • Wynik fałszywie dodatni – wynik badania wskazujący na obecność nieprawidłowości, gdy w rzeczywistości nieprawidłowości tej nie ma.
 • Wynik fałszywie ujemny – wynik badania, w którym nie wykryto istniejącej zmiany.
 • Terapia celowana – leczenie, którego celem są określone elementy charakterystyki biologicznej guza, np. komórki raka piersi wykazujące nadmierną ekspresję HER2.
 • Mastektomia – operacyjne usunięcie całej piersi.
 • Carcinoma – z łac. „rak”.
 • In situ – z łac. „w miejscu”; rak przedinwazyjny, ograniczony do określonego obszaru.


Tekst: Inga Kazana,
Konsultacja: dr n. med. Kazimierz Drosik - Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej.
Źródła: Żyjmy dłużej