Dla dobra pacjenta

Otwarcia konferencji dokonał PIOTR CIOMPA dyrektor naczelny Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio. w Przemyślu. Przywitał gości i uczestników oraz wyraził zadowolenie z tak ważnego spotkania. Poinformował też przybyłych, że podobne konferencje odbywać się będą cyklicznie. Temat następnego - okulistyka.

Warto wspomnieć, że od 1 października tego roku w Woj. Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, nastąpiła zmiana w kadrze lekarskiej na Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii.

Nowym KIEROWNIKIEM został dr n. med. TOMASZ CISZEWSKI - specjalista onkologii klinicznej, starszy asystent Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

Z kolei KOORDYNATOREM tego oddziału został lek. med. KAMIL KUĆ - specjalista onkologii klinicznej, starszy asystent Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

W ramach ścisłej współpracy z oddziałem onkologicznym, korzystając z zaproszenia Dyrekcji Szpitala i Kierownika oddziału, w I konferencji wśród wielu zaproszonych, udział wzięły między innymi JADWIGA DUDA Prezes i Członkinie Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Przemyśl.

Podczas Panelu 1 -Organizacja opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową w Polsce - rola lekarza rodzinnego i onkologa klinicznego - lek. Kamil Kuć, specjalista onkologii klinicznej, koordynator Oddziału Onkologii Woj. Szpitala w Przemyślu, starszy asystent Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie przybliżył zebranym następujące tematy: Epidemiologia i profilaktyka, Leczenie onkologiczne i postępowanie po zakończonym leczeniu, "PRZEMYŚLana strategia".

Lek. Kuć przedstawił m.in. strukturę zachorowań u kobiet i mężczyzn w 2013 r. w woj. podkarpackim, omówił zachorowalność i umieralność kobiet w powiecie przemyskim i woj. podkarpackim w latach 2003-2013, w ramach profilaktyki pierwotnej - modyfikowalne czynniki ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, podkreślił rolę edukacji zdrowotnej, promocji "zdrowego trybu życia", zaprezentował 10 przykazań jak uniknąć zachorowania na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne.

Następnie, w ramach profilaktyki wtórnej, szczegółowo omówił programy profilaktyczne: raka piersi (mammografia), raka szyjki macicy (cytologia), program badań przesiewowych raka jelita grubego (kolonoskopia), złotą zasadę "2-3 tygodni", system oceny zmiany barwnikowej.

W temacie - Leczenie onkologiczne i postępowanie po zakończonym leczeniu, lek. Kuć podkreślił, ze nowotwory są chorobami wyleczalnymi. "Rokowanie w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania. Każdy lekarz powinien znać wczesne objawy nowotworów złośliwych. Największa odpowiedzialność spoczywa na lekarzu pierwszego kontaktu" - mówił. Następnie dodał: "Większość nowotworów występujących u osob dorosłych rosnie stosukowo wolno.. Zazwyczaj w chwili rozpoznania nowotwór istnieje już w ustroju od wielu lat (np. rak sutka rozwija się średnio 7 lat). Na zakończenie zaznaczył: "Dłuższe opóźnienie w leczeniu ma negatywne znaczenie rokownicze. Wcześniejsze rozpoznanie i podjecie leczenia zwiększa szansę na trwałe wyleczenie".

Lek. Kuć mówił także o leczeniu wielodyscyplinarnym: diagnostyce, o roli leczenia systemowego, chirurgii onkologicznej, radioterapii, o obserwacji i rehabilitacji po zakończonym leczeniu onkologicznym, opiece hospicyjnej. Zaznaczył też, że w przypadku obecności niejasnego charakteru dolegliwości lub zmian podejrzanych o nowotwór do PORADNI ONKOLOGICZNEJ "GABINETU PIERWSZORAZOWEGO" skierowanie nie jest potrzebne. Później omówił postępowanie z pacjentem z chorobą nowotworową - lekarz POZ, lekarz onkolog oraz zaprezentował obsadę personalną Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Woj. Szpitala w Przemyślu.

Temat - Pacjent w trakcie chemioterapii - wizyta w POZ, przybliżył dr n. med. Tomasz Ciszewski, specjalista onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Onkologii Woj. Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, starszy asystent Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie. Dr Ciszewski mówił o powikłaniach hematologicznych, czynnikach ryzyka i postępowaniu w neutropenii, objawach małopłytkowości, prawdopodobieństwie wystawienia powikłań infekcyjnych, objawach i leczeniu niedokrwistości, omówił czynniki mające wpływ na nudności i wymioty związane z chemioterapią i radioterapią, a także na biegunkę, zaparcia, zapalenie błon śluzowych, powikłania skórne, zaburzenia odżywienia, powikłania zakrzepowo-zatorowe w chorobie nowotworowej. Dr Ciszewski przybliżył też temat leczenia bólu nowotworowego, neuropatii obwodowej po chemioterapii, objawów kardiotoksyczności chemioterapii.

W czasie Panelu 2 - Rola lekarza POZ w diagnostyce nowotworu w aspekcie "Pakietu Onkologicznego" - lek. Adam Suchorzepka, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej zaprezentował wykaz aktów prawnych regulujących szybką terapię onkologiczną , założenia pakietu onkologicznego, omówił" pierwszy krok" do diagnostyki i leczenia, zaznaczył, iż wprowadzenie pakietu nie oznacza, że na lekarzy POZ został nałożony obowiązek diagnozowania raka, omówił etapy diagnostyki w ramach pakietu onkologicznego, zakres badań diagnostycznych w ramach POZ, temat - jak technicznie wydać kartę DILO, czym jest i jakie zawiera informacje, przedstawił wskaźnik rozpoznawalności nowotworów,, statystykę dot. pakietu onkologicznego na dzień 29.02.2016 r., omówił rolę lekarza POZ.

Panel 3 - to bardzo żywa dyskusja, której moderatorem był lek. Marek Krupowczyk, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

Poproszony o refleksję lek. Kamil Kuć mówi: "Zrobimy wszystko dla dobra pacjenta. Trzeba wiedzieć, że w uzasadnionych sytuacjach pacjent zostanie przyjęty w poradni onkologicznej najdalej w ciągu 7 dni". Natomiast dr n. med. Tomasz Ciszewski dodaje:"W najbliższym czasie postaramy się, by zniknęły kolejki. Wierzymy, że to się uda....".

Partnerem konferencji była Przemyska Biblioteka Publiczna.

Spotkanie, którego była organizatorem, zakończyła pani Lucyna Podhalicz zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik <<>>